previous pauseresume next

آموزش به بيمار مامايي

فشار خون بارداري

بیماری افزایش فشار خون یکی از بیماریهای خطرناک در طی دوران بارداری است که نیاز به مراقبت ویژه دارد و در موارد حاد آن نیاز به بستری شدن در بیمارستان است که باید تحت نظر پزشک متخصص زنان و زایمان  باشد .

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش به بيمار مامايي

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴