previous pauseresume next

مطالب آموزشي بهبود كيفيت

تشابه دارویی در بیمارستان

به دلیل افزایش تشابه دارویی لازم است کلیه پرسنل بخش ها در حین تحویل و چینش دارو  در استوک دارویی ، ترالی احیا و سبد دارویی بیمار به تشابه دارویی  توجه خاص نمایند.

۶ تغییر سازمانی که باید امروز آن را انجام دهید

امروز شرکت ها برای دست یابی به چشم اندازهای جدید باید تغییراتی در ساختارشان ایجاد کنند. اغلب شرکت ها آنقدر درگیر مسائل کاری میشوند که دیگر فرصت های جدید برای رشد و تغییر را از خود می گیرند. 

اشتراک در مطالب آموزشي بهبود كيفيت

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴