previous pauseresume next

معرفي واحد آموزش به بيمار

 

معرفی واحد آموزش به بیمار

انسان در هر موقعیتی تلاش می کند تا با فراگرفتن  دانش و مهارتهای خاص توانایی خود را برای سازش با موقعیت های جدید افزایش دهد . بیماری و بستری شدن در بیمارستان از مواردی است که نیاز به کمک و آموزش افزایش می یابد و مفهوم آموزش به بیمار و خانواده در این جا شکل میگیرد و نقش کلیدی پرستاران در ارایه آموزش در اینجا به چشم می خورد . پرستاران که اکثریت تیم درمانی را تشکیل می دهند با توجه به دسترسی بیشتر با بیمار و خانواده اش زمان زیادی را صرف مراقبت از بیمار و آموزش به وی می کندپرستاران فرصتهای زیادی برای آموزش بدست می آورد وبا افزایش اطلاعات خود در همه زمینه ها می تواند مراقبت بهتری از بیمار انجام دهد . با توجه به اینکه آموزش موجب می شود تا توانایی بیمار در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بروز عوارض پیشگیری شود که این پیشگیری یکی از وظایف اصلی پرستاران و ضرورت ارتقای سلامتی جامعه است .

ضرورت آموزش به بیمار و خانواده

عوامل زیادی وجود دارد از جمله :

ü     ارتقای سلامتی

ü     پیشگیری از عوارض بیماریها

ü     کوتاه شدن مدت زمان بستری در بیمارستان و منزل

ü     خروج زود تر از تخت

ü     گذراندن دوران نقاهت در منزل

ü     آشنا شدن بیمار با عوارض بیماری و معلولیتهای احتمالی

ü     کاهش عوارض بیماری

ü     افزایش رضایت بیمار و خانواده

ü     افزایش استقلال بیمار و انجام فعالیتهای روز مره

ü     کاهش مصرف انواع داروها مخصوصا مخدر ها بعد از اعمال جراحی

ü     کاهش هزینه ها

ü     رعایت دوز و زمان مصرف داروها

ü     احساس آرامش بیشتر برای بیمار و خانواده

ü     داشتن اطلاعات کامل از سیر بیماری و درمان بیمار توسط بیمار و اطرافیان

اهمییت آموزش به بیمار

آموزش به بیمار به عنوان وظیفه ای مهم و یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار می رود و تمام بیماران حق دریافت آموزش در جهت حفظ سلامتی ، پیشگیری از بیماریها و ارتقای سطح سلامت خود برخوردارند .

آموزش مراقبتهای بهداشتی باعث استقلال بیمار، افزایش مراقبت از خود ، کاهش اضطراب و کاهش هزینه ها می باشد . افزایش استقلال بیمار باعث بهبود کیفیت زندگی و کاهش بازگشت به بیمارستان است .

لذا بر آن شدیم که فرایند آمزش به بیمار را بنا به توصیه واحد آموزش معاونت درمان در این مرکز راه اندازی کنیم .

آموزش به بیمار از وظایف مهم پرستاران است که به عنوان بخشی از برنامه های روز مره پرستاران و درکنار سایر فعالیتهای مراقبتی باید سازماندهی و اجرا گردد .

آیتم های عملکردی ،آموزش به بیمار

با توجه به نظر سنجی انجام شده باپرستاران بخشهای جراحی و مامایی بنا شد که در ابتدا  بیمارانی انتخاب شوند که :

الف )

۱-     دارای بیماری زمینه ای ( دیابت ، فشار خون ، چربی خون ....) می باشند . و اینکه با توجه به مشکل فعلی و داشتن بیماری زمینه ای چگونه با بیماری های خود برخورد کند

۲-    بیماران جراحی اعصاب در زمینه های مختلف مراقبتی ( چگونگی گاواژ بیمار ، چگونگی و نوع حرکات بدنی بعد از عمل و ...)

ب ) تهیه بسته و پمفلت های آموزشی بنابر نیاز هر بیمار با تایید پزشک مربوطه

ج ) هماهنگی و انجام مشاوره با مسئول تغذیه در مورد بیماران

  
 

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴