previous pauseresume next

دستور مقام عالی وزارت جهت تسریع در ساخت یال جدید بیمارستان امیرالمومنین(ع)

روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حریری مدیر محترم بودجه، کارشناسان محترم دفتر فنی دانشگاه و جمعی از خیرین  و مسوولین  محترم بیمارستان برگزار و ضمن بازدید از پروژه ساخت یال جدید بیمارستان مقرر گردید طبق دستور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر هاشمی روند ساخت سریعتر شده تا در پایان سال ساختمان جدید قابل بهره برداری باشد.

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴