previous pauseresume next

اختلال پلاکت ( ITP )

اختلالات پلاکتی ممکن است کمی یا کیفی باشد . و شایعترین علت خونریزی دهنده در کودکان است سن شایع بین ۲ تا ۵ سالگی و غالبا به دنبال عفونت های ویرال بوجود می آید ITP یک بیماری اتوایمیون در اثر وجود آنتی بادی های IgG  و IgM  بر روی پلاکت و برداشت  و تخریب طحالی آن است . اگر بیش از ۶ ماه ادامه یابد مزمن گفته می شود .

علائم : بروز ناگهانی پتشی – پورپورا یا خون دماغ شدن – خوریزی شدید نادر است یا وجود برداشت طحالی پلاکتها – آدنوپاتی و هپاتواسپلنومگالی بارز یافته غیر معمول به حساب آورده می شود . خطرناک ترین عارضه  ITP خونریزی داخل مغزی که حدود ۱% است

تشخیص : در لام خون محیطی پلاکتها بزرگ هستند در صورت وجود پلاکتها کوچک هستند در صورت وجود پلاکتهای کوچک بایستی به فکر سایر علل ترومبو سیتوپنی بوده ، در مغز استخوان روده مگاکاریوسیتها افزایش نشان داده و رده های میلوئید و اریتروئید طبیعی هستند .

تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری :

هدف اصلی از درمان ITP حاد کنترل و پیشگیری از خونریزی جدی و خطرناک است که از طریق تعهدات عمومی و اختصاصی حاصل می گردد . در تمام بیماران تا رسیدن پلاکت به بیش از mm3000/50  پلاکت خون هر هفته کنترل گردد

-        به بیمارآموزش دهید تا زمانی که پلاکت بالای mm3000/90  بایستی از فعالیت های فیزیکی خود داری کند .

-        هرگونه تزریق عضلانی تا زمانیکه پلاکت بالای mm3000/50   برسد خودداری شود .

-        از داروهای مختل کننده سیستم انعقادی از جمله NSAIDS استفاده نشود .  

تمهیدات اختصاصی :

-        برای درمان بدون خونریزی و پلاکت بالای ۲۰ هزار ، کنترل هر ۱ هفته

-        پلاکت کمتر از ۲۰ هزار بدون خونریزی فقط پورپورا و اکیموز – استروئید خوراکی یا IVIG

-        و پس                                       قرص پردنیزلون MG/Kg/day 2 طی ۳ دوز برای ۲ هفته

-        برای جلوگیری از درمان اشتباهی باید قبل از تزریق استروئد آسپیراسیون مغز استخوان انجام گردد .

-        در صورت عدم پاسخ به استروئید IVIG ‪( Intravenous Immunoglobin  )‬

(  for  3- 1  days  Maxrate of 4ml/kg/hr ‏) kg/day/slowly gr  1- 8/ .‎ For  days 3- 1 for   

شروع اثر IVIG بیش ۲۴ تا ۴۸ ساعت تجویز بوده و شایع ترین درمان ترکیبی که شامل آمپول پردنیزلون mg/kg/day30 برای دوز mg/kg/day 6-4 طی ۳ روز  و امپول IVIG   gr/kg/day 1 آهسته برای ۳ – ۱ روز

مراقبتها و  توصیه های لازم :

-        در صورت ترومای خفیف به سر بودن علائم عصبی باید کودک ۲۴ ساعت تحت نظر باشد و در صورت بروز پورپورا و پتشی یا پلاکت کمتر از ۲۰ هزار گاماگلوبولین وریدی تجویز گردد .

-        در صورت بروز ضربه شدید به سر تجویز توام استروئید و IvIg  و در صورت لزوم تعویض خون – پلاسمافرز – اسپلنکتومی با تزریق پلاکت است .

-        به مادر و همراه کودک توصیه می گردد که کودک را از هر گونه ضربه به سر احتمال محافظت کند .

-        عوارضی مثل سردرد – لرز – تهوع –  درد سینه و تنگی نفس از عوارض تزریق IvIG  است بنابراین باید در حین تزریق دارو همراه بیمار را نسبت به موضوع آگاه نمود تا در صورت مشکل فورا اطلاع داده شود .

-        به خانواده بیمار آموزش داده شود که حد اقل ۲ هفته بعد از IVIG دریافت واکسن آبله مرغان ممنوع و تجویز واکسن ویروس های زنده ضعیف شده تا ۶ ماه به تعویض بیافتد یعنی کودکی اگر بعد از ۲ هفته از واکسن خود IVIG بگیرد باید ۱ ماه بعد تکرار گرددد و در صورت گرفتن IVIG تا ۱۱- ۳ ماه ایمن سازی به تعویض بیافتد .

-        در صورت مصرف دوز بالای IVIG  واکسن سرخک یا آبله مرغان تا ۱۱ ماه تجویز نشود .

تشخيص پرستاري : حفاظت غير موثر در رابطه با شمارش پايين پلاكت .

هدف : كودك هيچگونه علامتي از خونريزي فعال يا درون جمجمه نشان ندهد كه با معيارهاي طبيعي نبض ، فشار خون و سطح هوشياري مشخص مي گردد .

توصيه پرستاري :

۱-    محدود كردن فعاليت نوپايان و كودكان خردسال مي تواند چال انگيز باشد .

۲-    مسواك نرم جهت مراقبت از نوزادان در تمام كودكاني كه پلاكت آن ها كمتر ازmm3  20000 مي باشد ضروري است .

۳-    تا زمان برگشت پلاكتها به حد طبيعي انجام فعاليتهايي مثل دوچرخه سواري –ورزش هاي تماسي و اسكيت بايد محدود شود .

۴-    حتي در برخي مواقع كودك بايد در تخت محدود شود و كنار نرده هاي تخت از تشكچه استفاده شود .

ارزيابي : كودك علائم حياتي طبيعي داشته باشد و هوشياري كامل نيز داشته باشد .

تشخيص پرستاري : كمبود اطلاعات در مورد اختلال در شيوه درمان .

هدف : كودك وخانواده طرح درمان را توضيح دهند .

توصيه پرستاري :

۱-    به دليل استفاده از استروئيد رعايت رژيم غذايي در كودكان اهمييت دارد .

۲-    در مرحله حاد بيماري فعاليت كودك بايد محدود شود تا هيچ آسيبي وارد نشود .

۳-    از شركت در فعاليت هاي پرخطر بايد جلوگيري شود .

۴-    از دادن داروهايي مثل بروفن و آسپرين خود داري نماييد .

۵-    ايمني را بر حسب سن كنترل كنيد .

۶-    در قسمت مفاصل رويه اضافي در پوشك در نظر گرفته شود .

ارزيابي : در طي مراحل بيماري از آسيب جديد خودداري شود تا درمان كودك موفقيت آميز گردد .

تماس با ما

شهرضا - خيابان صاحب الزمان - بيمارستان صاحب الزمان (عج)

 Email: sal-zaman-stat@sim.mui.ac.ir

ارتباط با ما

بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا

كد پستي : ۸۶۱۷۷۴۳۱۱۱ 

Email: shahreza_hos@mui.ac.ir

پيامك: ۱۰۰۰۳۱۱۳۲۱۳۲۱۵۴۵۴